Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe Diagnostyka
Strona główna >Diagnostyka >Modernizacja turbozespołów

  EthosEnergy Poland S.A.

Badania diagnostyczne
generatorów i turbin
Badania nieniszczące
(Non-Destructive
Testing - NDT)
Modernizacja
turbozespołów
Inne usługi
Modernizacja turbozespołów

EthosEnergy Poland S.A. (dawniej Westinghouse Modelpol) zmodernizował do tej pory, według projektu firmy Siemens Energy (dawniej Siemens Westinghouse Power Corporation), 12 wirników NP dla turbin o mocy 200 MW produkcji Zamech Elbląg (obecnie Alstom Power Sp. z o.o.) lub LMZ.

Modernizacja części NP znacznie zmniejsza jednostkowe zużycie ciepła turbiny, poprawia sprawność wewnętrzną części NP oraz przyczynia się do poprawy stabilności układu wirującego. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii uzyskano wzrost dyspozycyjności. Dostawca zaleca przegląd części niskoprężnej dopiero po 50 000 godzin pracy, a projektowana żywotność łopatek wirnikowych przekracza 140 000 h.

  Podstawowe korzyści z przeprowadzonej modernizacji:
 • znacząca poprawa jednostkowego zużycia ciepła;
 • zwiększenie mocy bloku dla tego samego strumienia pary (paliwa);
 • niższe koszty produkcji energii - większa moc i produkcja przy tych samych kosztach zmiennych;
 • wydłużenie okresu międzyremontowego;
 • znacząco poprawiona stabilność układu wirującego;
 • optymalizacja kosztów modernizacyjnych poprzez wykorzystanie istniejących łożysk oraz korpusów NP.

Audyt układu przepływowego turbiny parowej

Audyt układu przepływowego turbiny parowej przeprowadzony przez EthosEnergy ma na celu wykazanie, w jakim stopniu aktualny stan układu wpływa na koszty eksploatacji, sprawność i niezawodność turbiny oraz jakie korzyści można uzyskać zlecając modernizację maszyny firmie EthosEnergy. Audyt układu przepływowego może także być wykorzystany jako narzędzie do oszacowania korzyści płynących z modernizacji elementów lub przeprojektowania elementów wirujących i stacjonarnych.

Modernizacje uszczelnień turbozespołów

  W zakresie modernizacji uszczelnień turbozespołów, specjalizujemy się szczególnie w dwóch usługach, takich jak:
 • analiza niestabilności parowej wirnika turbiny oraz przywrócenie stabilności pracy turbiny poprzez zastosowanie uszczelnień przeciw wirowych - Udoskonalenia konstrukcyjne turbiny skupiają się głównie na poprawie sprawności i mocy, ale kluczowym celem jest także poprawa jej stabilności,
 • poprawa sprawności turbiny parowej poprzez zastosowanie uszczelnień samonastawnych i szczotkowych
   Cechy naszego rozwiązania to:
  • unikalne technologicznie uszczelnienie szczotkowe, które pracując z "zerowym" luzem promieniowym (w pozycji zamkniętej), tworzy ciasno upakowaną palisadę blokującą przepływ pary,
  • mniejsze zużycie i lepsza praca turbiny,
  • zmniejszenie przecieków wierzchołkowych o 70%.

Przeglądy części mechanicznej generatorów

  Podstawowe usługi z tego zakresu to:
 • kontrola osiowania generatora względem turbiny,
 • demontaż generatora z wyjęciem wirnika,
 • przegląd łożysk i uszczelnień wraz z naprawą lub wymianą zużytych elementów,
 • inspekcja filtrów i chłodnic,
 • przegląd układów pomocniczych generatora,
 • koordynacja badań diagnostycznych i pomiarów elektrycznych,
 • montaż generatora wraz z osiowaniem go do turbiny,
 • próba szczelności generatora chłodzonego wodorem z wyszukiwaniem i usuwaniem nieszczelności oraz oszacowaniem dobowych strat wodoru,
 • doważanie wirnika generatora w łożyskach własnych w fazie uruchamiania po remoncie

Modernizacja układów regulacji turbin

  W zakresie modernizacji układów regulacji turbin istnieje kilka wariantów rozwiązań modernizacyjnych:
 • elektrohydrauliczny - wykorzystujący przetworniki prąd-ciśnienie do sterowania istniejącymi serwomotorami zaworów regulacyjnych,
 • mechaniczno-hydrauliczny - wykorzystujący małe siłowniki hydrauliczne zabudowane na zmodernizowanych serwomotorach,
 • z indywidualnymi siłownikami zaworów regulacyjnych, zastępującymi dotychczasowe serwomotory i maglownice

Sucha konserwacja podzespołów bloków energetycznych

Proponujemy instalacje osuszania bloków energetycznych lub ich urządzeń składowych metodą suchego powietrza - projektowane i dostosowane do specyfiki obiektu, przy użyciu urządzeń uznanych światowych producentów.

  Nasza metoda suchej konserwacji, chroniona patentem PL 200718, wykorzystuje najnowsze technologie a ponadto:
 • jest relatywnie tania, energooszczędna i prosta we wdrożeniu i obsłudze,
 • nie wymaga stosowania odczynników chemicznych,
 • urządzenia mogą być przenoszone na inne bloki.

Zabezpieczenie generatorów przed nadmiernym wzrostem wilgotności

Celem tej nowatorskiej modernizacji jest wyeliminowanie specyficznych problemów związanych z chłodzeniem powietrznym generatorów i eksploatacją dotychczasowych uszczelnień, w szczególności - ryzyka zawilgocenia i awarii generatorów.

do góry 
2016 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl