Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe Diagnostyka
Strona główna >Diagnostyka >Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing - NDT)

  EthosEnergy Poland S.A.

Badania diagnostyczne
generatorów i turbin
Badania nieniszczące
(Non-Destructive
Testing - NDT)
Modernizacja
turbozespołów
Inne usługi
Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing - NDT)

Badania nieniszczące pozwalają wykryć wady materiałowe bez zniszczenia części badanych i naruszenia jej własności użytkowych.

    Dział Diagnostyki Obiektowej wykonuje badania nieniszczące posługując się następującymi metodami:
  • VT (Badania wizualne);
  • VT/Video (Videoendoskopia lub Boroskopia);
  • PT (Badania penetracyjne);
  • MT (Badania magnetyczno-proszkowe);
  • UT (Badania ultradźwiękowe);
  • UT-PA (Badania ultradźwiękowe techniką "Phased Array");
  • ET (Badania prądami wirowymi);
  • HT (Badania twardości);

W zakresie badań nieniszczących oferujemy następujące usługi.

Badania NDT podzespołów turbozespołów

To grupa tzw. "badań zewnętrznych" wirników turbin i generatorów obejmująca odkuwki tych wirników wraz z ich komponentami zewnętrznymi i elementami współpracującymi.

- badania wirników WP, SP, NP

Ten zakres dotyczy zespołu wirników turbiny: części wysokoprężnej (WP), średnioprężnej (SP) oraz niskoprężnej (NP), gdzie realizowane są ściśle określone kroki badawcze obejmujące metody: VT, MT, PT, UT, HT oraz badania metalograficzne.

- badania wirników generatorów

Dotyczą ściśle określonych kroków badawczych realizowanych przy okazji przeglądów remontowych wirników generatorów. Badania te są realizowane w elektrowni u klienta lub na miejscu w siedzibie spółki

- wykrywanie i pomiar głębokości pęknięć metodą prądów wirowych (ET)

Metoda prądów wirowych należy do metod powierzchniowych, tzn. umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości wychodzących na powierzchnię lub leżących blisko powierzchni - takich jak: pęknięcia, przyklejenia, zawalcowania, łuski czy wtrącenia.

Badania NDT piast wentylatorów wirników generatorów

Jest to nowoczesna metoda badania piast wentylatorów wirników generatorów bez demontażu piasty z wirnika. Wykorzystujemy tu unikatową technologię badań ultradźwiękowych opracowaną przez zespół Wydziału "Research and Development" firmy Siemens. Technologia ta jest obecnie własnością EthosEnergy Poland S.A.

Badania metalograficzne materiałów

Badania metalograficzne pozwalają wykonać ocenę struktury materiałów. Wykonuje się badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe.

Badania te stanowią ważny element oceny przydatności do dalszego użytkowania elementów wirników generatorów oraz turbin stanowiąc część składową technologii RBE, RRI oraz innych. Najbardziej popularną techniką jest technika replik przy użyciu folii triafolowych, która pozwala bez niszczenia materiału wykonać pełną analizę struktury.

do góry 
2016 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl