Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna >Diagnostyka >Badania diagnostyczne generatorów i turbin

  EthosEnergy Poland S.A.

Badania diagnostyczne
generatorów i turbin
Badania nieniszczące
(Non-Destructive
Testing - NDT)
Modernizacja
turbozespołów
Inne usługi
Badania diagnostyczne generatorów i turbin

W zakresie specjalistycznych badań diagnostycznych oferujemy m.in. badania otworu centralnego wirnika turbiny i generatora, badania elektromagnetycznych niedoskonałości rdzenia generatora, badania kołpaków wirników generatorów, badania wrębów mocowań łopatek turbin bez demontażu oraz szeroki zakres ogólnie pojętych badań NDE (Non Destructive Examination).

Badanie otworu centralnego wirnika turbiny i generatora
(Rotor Bore Examination - RBE)

Usługa ta, oferowana wraz z oceną wyczerpania żywotności elementów wirujących jest nowoczesnym systemem badania i oceny odkuwek wałów wirników turbin i generatorów. Badanie wału od strony otworu centralnego jest badaniem kompleksowym, na który składają się: badania wizualne (VT), magnetyczno-proszkowe (MT), prądowirowe (ET) i ultradźwiękowe (UT). Kompilacja tych badań, uzupełnione o dane eksploatacyjne i materiałowe jest następnie podstawą do obliczeń żywotności resztkowej wału.

Badanie wirników od strony otworu centralnego pozwala stworzyć "mapę" wad hutniczych i eksploatacyjnych w odkuwce wału wirnika. Zarejestrowane wskazania pozwalają na ocenę przydatności wirnika do dalszej eksploatacji, a w przyszłości stanowią punkt odniesienia do oceny szybkości rozwoju zarejestrowanych wskazań.

  Cechy systemu RBE:
 • wysoka dokładność przygotowania powierzchni otworu centralnego;
 • wysoka dokładność odnoszenia pomiarów do określonych miejsc wału
 • trwały powtarzalny zapis wyników badań ultradźwiękowych;
 • podwyższona czułość lokalizacji wad promieniowych.

Badania ultradźwiękowe metodą Phased Array (PA)

Nowoczesna metoda badań tarcz wirników turbin w rejonach mocowań łopatek bez demontażu łopatek z wrębów wirnika wykonywane są z użyciem ultradźwiękowego, cyfrowego sprzętu diagnostycznego najnowszej generacji opartego na głowicach wieloprzetwornikowych (mozaikowych) - system ten nazywany jest Phased Array.

Badania są prowadzone z zapewnieniem pełnej rejestracji i wizualizacji otrzymywanych wyników dla dalszych analiz po wykonaniu badania a także dla celów porównawczych przy kolejnych badaniach.

Badania elektromagnetycznych niedoskonałości rdzenia generatora (Electromagnetic Core Imperfection Detection - ELCID)

EL CID to nowoczesna metoda badania rdzeni generatorów, cechuje ją niski, bezpieczny strumień pomiarowy (ok. 4-5% wartości znamionowej) oraz trwały i powtarzalny graficzny zapis wyników badań. Szczególną jego cechą jest możliwość wykrywania zwarć w całej objętości rdzenia oraz bardzo wysoka czułość, wykrywająca nawet subtelne niedoskonałości magnetyczne rdzenia. Do zalet ELCID należy mała pracochłonność przygotowania i przeprowadzenia badania oraz możliwość wykorzystania robota do przeprowadzenia badania bez konieczności wyjmowania wirnika - jest to metoda SCAMP.

SCAMP to EL CID ze zdalnie sterowanym systemem do badań rdzenia stojana generatora bez potrzeby demontażu wirnika.

Ponadto, przy okazji badania generatora proponujemy każdorazowo wykonać badanie wentylatorów generatora na wirniku pozostającym wewnątrz stojana przy pomocy technologii opracowanej i wprowadzonej wspólnie z Siemens AG. Do tej pory wykonaliśmy badania kilkudziesięciu kompletów wentylatorów na wirnikach generatorów.

Badanie kołpaków wirników generatorów (Retaining Ring Inspection - RRI)

Proponowana nowoczesna technologia do badania kołpaków wirników generatorów pozwala określić stopień rozwoju pęknięć oraz zdolność lub niezdolność kołpaka do dalszej eksploatacji. Korzystając z naszych usług Klient może uniknąć znacznych wydatków związanych z przedwczesną wymianą kołpaka czy ewentualną awarią, spowodowaną uszkodzeniem kołpaków.

  Zalety systemu RRI:
 • kontrola stanu kołpaka bez konieczności jego demontażu;
 • dla zdemontowanego kołpaka możliwość zadania naprężeń o wartościach podobnych do takich, jak w kołpaku zamontowanym przy pomocy specjalnie wykonanych narzędzi - przeciwdziałanie zjawisku zamykania istniejących pęknięć;
 • trwały zapis badania wizualnego wspomaga jakość oceny; (rejestracja w formacie cyfrowym);
 • w przypadkach trudnych i wątpliwych możliwość korzystania z wiedzy doświadczonych inżynierów firmy Siemens;
 • możliwość przeprowadzania napraw kołpaka
do góry 
2016 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl