Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna >Projektowanie >Doświadczenie w projektowaniu

  EthosEnergy Poland S.A.

Zakres usług
Doświadczenie
w projektowaniu
Reverse Engineering
Doświadczenie w projektowaniu

Wykorzystanie systemów komputerowych do obliczeń i tworzenia dokumentacji rozpoczęliśmy w naszej firmie już od początku lat dziewięćdziesiątych, zaczynając m.in. od pierwszej wersji Auto-CAD 12 do już dawno wdrożonych PRO/Engineer i PRO/Intralink. Zastosowanie tego typu programów znacznie przyspieszyło czas opracowania dokumentacji, poprawiło czytelność i dokładność, umożliwiło łatwe wprowadzanie zmian i pozwoliło na stworzenie bazy rysunków wykorzystywanych przy kolejnych zleceniach. Dalsze inwestycje w oprogramowanie i dodatkowe stanowiska pozwoliły na stworzenie kompleksowego systemu komputerowego.

Pierwsze projekty wykonywane były w formacie 2D, ale zakup coraz nowocześniejszych systemów umożliwił pracę współbieżną z wykorzystaniem sieci i oprogramowania w formacie 3D. Obecnie posiadane oprogramowanie pozwala na projektowanie potrzebnych urządzeń w bardzo krótkim czasie, w sposób bezbłędny i technologicznie przemyślany, warunkując tym samym bardzo szybką reakcję na potrzeby klienta. Biorąc pod uwagę, że potrzeby klientów są odmienne w każdym przypadku niezmiernie istotna szybkość reakcji i idealne dostosowanie wszystkich parametrów, przy bardzo atrakcyjnej cenie. I właśnie to zapewniamy naszym klientom, bazując na odpowiednim oprogramowaniu, sprawnie wykorzystanym przez najlepszych i doświadczonych konstruktorów.

Proces projektowania rozpoczyna się od projektu obliczeniowego, zawierającego wszystkie niezbędne dane o projektowanym obiekcie. Następnie w oparciu o uzgodnienia technologiczne rozpoczyna się proces tworzenia modeli 3D, które zgodnie z zaawansowaniem prac przechodzą od prostych przez coraz bardziej złożone modele aż do całkowitego złożenia obiektu. Wykonanie takiego złożenia już na samym początku projektu pozwala na bieżące przeglądy, mające na celu weryfikację wszystkich ustaleń, eliminację konfliktów pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi, analizę technologicznych możliwości realizacji proponowanych koncepcji i optymalizację procesów montażowych. Dopiero po zatwierdzeniu wszystkich modeli i złożeń opracowana zostaje dokumentacja produkcyjna. Przygotowanie takiego wirtualnego obiektu pozwala na kompleksową optymalizację wszystkich technologicznych parametrów danego obiektu, gwarantując produkt idealnie dostosowany do oczekiwań klienta.

do góry 
2019 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl