Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna >Firma >Konferencja

  EthosEnergy Poland S.A.

Struktura
Misja
Umiejętności
Lokalizacja
Referencje
Wydarzenia
Kariera
Konferencja
Sprawozdanie z XVIII Konferencji Energetyki

W dniach 11-13 września 2013 roku w Zamku Gniew odbyła się XVIII Konferencja Energetyki pt. "Innowacje dla energetyki".

W konferencji wzięło udział prawie dwustu uczestników. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, elektrowni, elektrociepłowni, zakładów energetycznych i osoby, czynnie zaangażowane w rozwój polskiej i światowej energetyki. W konferencji uczestniczyło także wielu gości z zagranicy, czyniąc to spotkanie płaszczyzną do wymiany międzynarodowych doświadczeń.

Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawował Komitet Naukowy pod przewodnictwem dr inż. Damiana Kardasa, TurboCare Poland S.A. W skład komitetu wchodzili:

dr inż. Stefan Sieradzki - gość honorowy,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski - Politechnika Łódzka,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka - Politechnika Śląska,
prof. dr hab. inż. Marian Soiński - Politechnika Częstochowska,
prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - Politechnika Opolska,
dr hab. inż. Bronisław Drak - Profesor Politechniki Śląskiej,
dr hab. inż. Jan Zawilak - Profesor Politechniki Wrocławskiej,
dr hab. inż. Jerzy Przybysz - Instytut Energetyki Warszawa,
dr hab. inż. Kazimierz Jagieła - Politechnika Częstochowska.

Konferencję rozpoczął uroczyście Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny TurboCare Poland S.A. mgr inż. Fryderyk Zębik od prezentacji szerokich możliwości i ostatnich osiągnięć firmy TurboCare Poland S.A. Po ceremonii otwarcia odbyło się Forum dyskusyjne, któremu przewodniczyli dr inż. Stefan Sieradzki oraz dr hab. inż. Jerzy Przybysz. Żywiołową dyskusję wśród uczestników Forum wywołał referat pt. "O mapach drogowych europejskiej energetyki" zaprezentowany przezprof. dr hab. inż. Jacka Malko oraz referat wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Jana Popczyka pt. "Przebudowa energetyki: dynamiczna równowaga sektorowej energetyki wielkoskalowej i prosumenckiej w horyzontach 2020, 2030 i 2050".

W drugim dniu konferencji obrady podzielono na cztery sesje:

  1. Produkcja, modernizacja, eksploatacja - maszyny wirujące,
    transformatory i urządzenia energetyczne,
  2. Monitoring i diagnostyka,
  3. Obliczenia i projektowanie,
  4. Sesja posterowa.

Pierwsza sesja tematyczna odbyła się pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Kazimierza Zakrzewskiego i dr hab. inż. Kazimierza Jagieły. Referaty zaprezentowali przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz specjaliści firmy TurboCare Poland S.A. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się referaty autorstwa mgr inż. Arkadiusza Kulika i mgr inż. Adama Kozakiewicza pt. "Produkcja nowych transformatorów w TurboCare Poland S.A. z zastosowaniem energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych" oraz mgr Jana Pluty pt. "Przezwojenie generatora zwarciowego SIEMENS FT540-55/3000 dla firmy Siemens, Berlin, Niemcy", a także referat napisany przez autorytety z Politechniki Śląskiej dr inż. Jana Kapinosa, prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki i dr hab. inż. Bronisława Draka pt. "Typowe przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych transformatorów energetycznych".

Obradom w drugiej sesji poświęconej zagadnieniom dotyczącym monitoringu i diagnostyki przewodniczyli prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka oraz dr inż. Damian Kardas, Dyrektor Ds. Technicznych i Rozwoju firmy TurboCare Poland S.A. Dużym zainteresowaniem w tej części obrad cieszyły się referaty, które przedstawili eksperci TurboCare Poland S.A. dr inż. Rafał Maniara i dr inż. Damian Kardas pt. "Zastosowanie eksperymentalnej analizy modalnej do oceny stanu technicznego stojanów turbogeneratorów" oraz dr inż. Wojciech Kandora, dr inż. Michał Rad i dr hab. inż. prof. nz. AGH Witold Rams pt. " Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego metodą skanowania magnetycznego".

Obradom w trzeciej, odbywającej się po przerwie obiadowej, sesji dotyczącej obliczeń i projektowania przewodniczyli dr hab. inż. Jan Zawilak i prof. dr hab. inż. Marian Soiński. W tej sesji szczególną uwagę zwrócił na siebie referat zaprezentowany przez prof. nadzw. PO. dr hab. inż. Andrzeja Cichonia i mgr inż. Pawła Bergera pt. ""Odcisk palca" sygnałów emisji akustycznej generowanych przez podobciążeniowy przełącznik zaczepów transformatora energetycznego".

Drugi dzień konferencji zakończyła sesja posterowa, której przewodniczyli prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis oraz dr hab. inż. Bronisław Drak.

Wśród 15 zaprezentowanych referatów, na szczególną uwagę zasługiwały artykuły:

  • Diagnostyka rdzeni transformatorów oparta na analizie zmian w czasie skumulowanego widma gęstości mocy rejestrowanych sygnałów wibroakustycznych" autorstwa prof. nadzw. PO. dr hab. inż. Sebastiana Boruckiego, prof. nadzw. PO. dr hab. inż. Andrzeja Cichonia i prof. dr hab. inż. Jerzego Skubisa,
  • "Konsolidacja czół uzwojenia - metoda wydłużenia okresu eksploatacyjnego generatorów", autorstwa mgr inż. Tomasza Duszy, mgr inż. Szczepana Bojary i Piotra Rudolfa,
  • "Poprawność oceny wyników pomiaru emisji wnz maszyn elektrycznych w zmiennych warunkach mikroklimatycznych" autorstwa dr hab. inż. Zbigniewa Pluteckiego i dr hab. inż. prof. PO Sławomira Szymańca.

Obrady tegorocznej Konferencji Energetyki podsumował prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski, przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, który podziękował prelegentom za zaprezentowanie bardzo ciekawych tematów i uczestnikom za aktywne oraz merytoryczne dyskusje. W trakcie obrad zaprezentowano 42 referaty, przedstawiające osiągnięcia w zakresie modernizacji, produkcji, diagnostyki i monitoringu maszyn elektrycznych, transformatorów oraz urządzeń energetycznych, a także doświadczenia praktyczne zdobyte podczas ich eksploatacji. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca TurboCare Poland S.A. z ośrodkami naukowymi w Polsce, a także firmami zagranicznymi, co znalazło odzwierciedlenie w prezentowanych referatach.

Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonał Prezes Zarządu TurboCare Poland S.A., mgr inż. Fryderyk Zębik, dziękując wszystkim zgromadzonym za przybycie, a zarazem zapraszając na kolejną, XIX Konferencję Energetyki, która będzie organizowana w 2015 roku.

Warto wspomnieć, że podczas konferencji zostały zorganizowane ciekawe imprezy towarzyszące o charakterze historycznym m.in. turniej husarski i biesiada sarmacka. Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji było zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku i rejs gondolą po Wiśle.

W najbliższym czasie w Przeglądzie Elektrotechnicznym zostaną opublikowane skrócone wersje prezentowanych na konferencji referatów.

do góry 
2016 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl