Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna >Firma >Wydarzenia

  EthosEnergy Poland S.A.

Struktura
Misja
Umiejętności
Lokalizacja
Referencje
Wydarzenia
Kariera
Konferencja
Wydarzenia


EthosEnergy Poland S.A. odznaczony za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego.

Miło nam poinformować, iż 20 października 2014r. w naszej Spółce odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego dla EthosEnergy Poland S.A.

Otrzymaliśmy dyplom uznania za efektywną współpracę w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkład w stabilny rozwój polskiej gospodarki. Jest on sygnowany przez Pana Mieczysława Borowskiego oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego.

Honorowanie przedsiębiorstw wyróżniających się w obszarze inicjatyw i rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa technicznego jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Dozoru Technicznego.

Zmiana nazwy spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2014 r.spółka TurboCare Poland S.A. zmieniła nazwę na EthosEnergy Poland S.A. Powyższe wydarzenie związane jest z faktem, iż nasza Spółka stała się częścią EthosEnergy - joint venture pomiędzy GTS, spółką zależną John Wood Group PLC oraz TurboCare Siemensa - o czym zakomunikowaliśmy Państwu w naszym piśmie z maja bieżącego roku.

Zmiana nazwy nie pociąga za sobą żadnych zmian z punktu widzenia Kontrahentów Spółki, ponieważ dokonaliśmy jedynie zmiany nazwy na EthosEnergy Poland S.A. nie ingerując w żaden sposób w jej osobowość prawną. Oznacza to, iż wszelkie kontrakty zawarte do tej pory przez dawny TurboCare Poland S.A. są nadal wiążące.

TurboCare Poland S.A. "Pracodawcą godnym naśladowania".

23 maja 2013 r. odbyło się XIX Zgromadzenie Ogólne Federacji ZPEP, na którym został wręczony TurboCare Poland S.A. Medal: "Pracodawca Godny Naśladowania".

Medal ten został przyznany na wniosek Związku Pracodawców Zaplecza Energetyki, w uznaniu całokształtu osiągnięć na rzecz rozwoju firmy oraz zasług w tworzeniu dobrego wizerunku pracodawcy. Jest on formą wyróżnienia dla dobrych pracodawców energetyki, którzy swoją postawą etyczną i moralną oraz pracą i aktywnością budują wizerunek pracodawcy godnego naśladowania.

Medal w imieniu firmy odebrał Prezes Zarządu - Fryderyk Zębik.

TurboCare Poland S.A. Liderem Polskiego Biznesu 2012

27 stycznia 2013 r w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala XXII edycji konkursu "Lider Polskiego Biznesu" zorganizowana przez Business Centre Club.

TurboCare Poland S.A., jako jedna z jedenastu firm, został Laureatem tego konkursu, uzyskując złotą statuetkę Lidera Polskiego Biznesu. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Prezes Zarządu - Fryderyk Zębik.

Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu są przyznawane od 1991 roku przez BCC elicie polskiej gospodarki. Zadaniem tego konkursu jest nagradzanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

Medal Europejski dla usługi diagnostyki połączeń czołowych generatorów

W listopadzie 2012 r. odbył się finał XXIII Edycji Medalu Europejskiego, którego organizatorem był Business Center Club.

TurboCare Poland S.A znalazł się po raz kolejny wśród grona laureatów tego wyróżnienia. Tą prestiżową nagrodą zostaliśmy wyróżnieni w kategorii "usługa" za usługę diagnostyki połączeń czołowych generatorów.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, odpowiadające wysokim standardom europejskim, spełniające wymagane prawem normy, posiadające odpowiednie licencje, patenty, itp. Przy przyznawaniu tej nagrody istotna jest także dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom i produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Business Center Club.

TurboCare Poland S.A. w pierwszej setce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

2 lipca 2012 r. opublikowana została kolejna edycja listy 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce - rankingu organizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

TurboCare Poland S.A znalazł się po raz kolejny w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, zajmując tym razem 76 pozycję spośród 500 wyróżnionych firm.

Ranking najbardziej innowacyjnych firm organizowany jest od ośmiu lat, jego ideą jest nagradzanie firm, które inwestują w nowe rozwiązania techniczne, mają rozwinięte działy badawczo-rozwojowe i sprzedają produkty i usługi innowacyjne w skali kraju i świata.

Ambasador Polskiej Gospodarki

W dniu 21 maja 2012 roku w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbył się uroczysty finał I edycji konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki, zorganizowanego pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Business Centrze Club. Wśród wyróżnionych laureatów nie zabrakło również TurboCare Poland S.A. Z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Konkurs ma na celu: zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w proces promocji Polski na międzynarodowej arenie oraz zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski i polskiej gospodarki za granicą.

Medal Europejski dla Autotransformatora 250MVA/400kV

Finał XXII Edycji Medalu Europejskiego odbył się 9 listopada 2011 w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Firma TurboCare Poland S.A uzyskała Medal za innowacyjny produkt - autotransformator 250MVA/400kV.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, odpowiadające wysokim standardom europejskim, spełniające wymagane prawem normy, posiadające odpowiednie licencje, patenty. Przy przyznawaniu tej nagrody istotna jest także dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom i produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Business Center Club.

Lider Polskiego Biznesu 2010

22 stycznia 2011 r w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala XX edycji konkursu "Lider Polskiego Biznesu" zorganizowana przez Business Centre Club.
TurboCare Poland S.A. znalazł się w znamienitym gronie 23 przedsiębiorstw, które otrzymały nominację do tej prestiżowej nagrody.

Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu są przyznawane od 1991 roku przez BCC elicie polskiej gospodarki. Zadaniem tego konkursu jest nagradzanie firm za przedsiębiorczość, osiąganie wysokich wyników ekonomicznych oraz wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu i prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

Medal Europejski dla stojana generatora 560MW

17 listopada 2010 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie odbył się finał XXI Edycji Medalu Europejskiego, którego organizatorem był Business Center Club.
TurboCare Poland S.A znalazł się po raz kolejny wśród licznego grona 153 laureatów tego wyróżnienia. Tą prestiżową nagrodą zostaliśmy wyróżnieni w kategorii "wyrób" za wykonanie stojana generatora 560 MW dla Elektrowni "Kozienice" S.A.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, odpowiadające wysokim standardom europejskim, spełniające wymagane prawem normy, posiadające odpowiednie licencje, patenty, itp. Przy przyznawaniu tej nagrody istotna jest także dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom i produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Business Center Club.

Ambasador Polskiej Gospodarki

W dniu 2 czerwca 2009 roku w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbył się uroczysty finał I edycji konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki, zorganizowanego pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Business Centrze Club. Wśród 52 wyróżnionych laureatów nie zabrakło również Energoserwis S.A. (obecnie TurboCare Poland S.A.). Z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Eksporter.

Konkurs ma na celu: zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w proces promocji Polski na międzynarodowej arenie oraz zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski i polskiej gospodarki za granicą.

Zmiana nazwy z "Energoserwis" S.A. na TurboCare Poland S.A.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2009r. w wyniku połączenia przez przejęcie, Spółka "ENERGOSERWIS" S.A. włączyła w swoje struktury firmę "Westinghouse Modelpol" Sp. z o.o. i równocześnie zmieniła nazwę na TurboCare Poland S.A.
Więcej informacji ...

Przejrzysta Firma 2008

We wrześniu 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat "Przejrzysta Firma" nadawany za publikację sprawozdań finansowych i przekazywanie ich Dun and Bradstreet Poland. Otrzymanie wyróżnienia jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej, zwiększa prestiż oraz konkurencyjność firmy na rynku.

Inicjatorem tych wyróżnień jest firma Dun and Bradstreet Poland, która zajmuje się dostarczaniem usług i wiedzy niezbędnej do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych. Pomaga w zbudowaniu opartej na rzetelnej informacji strategii, w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i przekształceniu firmy w sprawne, zorientowane na klientów i bardzo zyskowne przedsiębiorstwo.

Gazela biznesu 2007

W dniu 12 grudnia 2007 roku na uroczystej gali w Teatrze Śląskim w Katowicach Energoserwis SA otrzymał Gazelę Biznesu 2007. Wyróżnienie to potwierdza przynależność naszej firmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Ranking Gazel Biznesu prowadził dziennik "Puls Biznesu" przy współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland.

Cechą wyróżniającą Gazelę Biznesu jest nieskazitelna biznesowa reputacja, uczciwość wobec dostawców, kontrahentów, pracowników, a także skarbu państwa. Kryteria doboru firm, które znajdowały się w zestawieniu, są przejrzyste i niezmienne od lat. By znaleźć się w rankingu Gazele Biznesu 2007, firmy musiały wykazać ciągły wzrost obrotów od 2004 roku. O miejscu na którym znalazły się w zestawieniu, zdecydował wyrażony w procentach przyrost tego wskaźnika w 2006 roku w stosunku do roku 2004.

Perła Polskiej Gospodarki 2007

W listopadzie 2007r. w Warszawie Energoserwis SA otrzymał zaszczytne wyróżnienie: "Perła Polskiej Gospodarki" w kategorii Perły Duże. Ten specjalny ranking polskich przedsiębiorstw przygotował Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Oficyną Wydawniczą "Rynek Polski" Sp. z o.o. wydawcą anglojęzycznego miesięcznika gospodarczego "Polish Market".

Grono wyróżnionych obejmuje firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 mln zł (Perły Duże) lub 1 mld zł (Perły Wielkie). Jednocześnie to firmy, które spełniały z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Kryteriami oceny były: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym oraz wydajność pracy.

Medal Europejski dla Transformatora Blokowego 305 MVA

W dniu 15 listopada 2007 w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich Business Centre Club w XV Edycji tego konkursu. Energoserwis zdobył nagrodę w kategorii "Wyrób". Nagrodę przyznano dla Transformatora Blokowego 305 MVA.

Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie, mające na celu przybliżenie idei Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców oraz promowaniu wysokiej jakości towarów i usług oferowanych przez polskie firmy.

Wehikuły Czasu

Kolejnym osiągnięciem naszej Firmy było wyróżnienie w rankingu "Wehikuły Czasu" w województwie śląskim, przyznane podczas uroczystej gali w Katowicach w dniu 2 października 2007r. Ranking Wehikuły Czasu to prowadzony przez Gazetę Prawną przy współpracy z wywiadownią gospodarczą Dun and Bradstreet ranking, którego celem było wyłonienie najzdrowszych przedsiębiorstw w Polsce.

Głównym kryterium oceny był wskaźnik ryzyka upadłości "Failure Score", który wyznaczał prawdopodobieństwo upadku firmy w ciągu następnych 12 miesięcy, gdzie liczba 1 oznacza firmy najbardziej ryzykowne, a 100 firmy o najmniejszym ryzyku. Wskaźnik naszej Firmy "Failure Score" wynosił 100, co dało 2 pozycję w rankingu. Oznaczało to, że Energoserwis posiada bardzo dobrą kondycję finansową, dużą wiarygodność oraz wysoką dynamikę rozwoju.

Perła Polskiej Gospodarki 2006

W dniu 27 września 2006r. w Warszawie, w Sali Balowej Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta gala, na której ogłoszono laureatów rankingu "Perły Polskiej Gospodarki",. Organizatorem rankingu najbardziej efektywnych polskich przedsiębiorstw był Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Informacji Gospodarczej i Społecznej MGP oraz anglojęzycznym miesięcznikiem gospodarczym "Polish Market".

Ranking "Perły Polskiej Gospodarki" był prowadzony od dwóch lat, ale nasza firma wzięła w nim udział po raz pierwszy, ponieważ spełniła kryteria dotyczące wysokości osiąganych przychodów. W rankingu najbardziej efektywnych polskich przedsiębiorstw Energoserwis zajął 76 pozycję na 112 firm podlegających ocenie.

Byliśmy oceniani w kategorii "Perły Duże", gdzie brano pod uwagę firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych. Kolejnymi kryteriami oceny były dynamika przychodów z całokształtu działalności gospodarczej, rentowność sprzedaży, stopa zwrotu brutto na aktywach i stopa zwrotu netto na kapitale własnym oraz wydajność pracy i wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia. Po dokładnej ocenie wszystkich powyższych wskaźników wyłoniła się grupa firm o najwyższej sumie punktów za osiągnięte w ostatnich latach wyniki. Tak przeprowadzony ranking na podstawie faktycznie osiągniętych wyników daje gwarancje bezstronności i obiektywizmu oceny.

Certyfikat Innowacyjności 2005

W dniu 13 grudnia 2005 roku w Warszawie, Energoserwis SA otrzymał Certyfikat Innowacyjności 2005. Nasze przedsiębiorstwo wzięło udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk, BRE Bank oraz "Gazetę Prawną".

Wśród 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm zajęliśmy 197 miejsce, a ranking opracowany został na podstawie analizy: nakładów na badania i rozwój, innowacyjności rynkowej, innowacyjności procesowej, liczby zarejestrowanych patentów oraz udziału w programach badawczych UE.

Wyróżnienie dla Energoserwisu

Miło nam poinformować, że Energoserwis otrzymał wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Wyróżnienie zostało wręczone 24 października 2005 podczas VI Konferencji na temat "Hałas w środowisku pracy", która odbyła się w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

TurboCare business - nowe możliwości dla Energoserwis

Od 1 października 2005 r. Energoserwis SA wszedł w skład TurboCare business. Jest to największa na świecie organizacja, świadcząca usługi dla energetyki. Zrzesza kilkadziesiąt firm m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch Polski, Wenezueli, Australii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zintegrowane działania firm zrzeszonych w grupie pozwalają zaoferować kompleksową i szybką obsługę maszyn, przy zminimalizowanych kosztach. Dzięki synergii płynącej z połączenia doświadczeń, szerokich możliwości produkcyjnych i wysokich kwalifikacji pracowników wszystkie działania prowadzone są w sposób odpowiedzialny, fachowy i terminowy.

Taki właśnie sposób działania jest charakterystyczny dla firmy, która w ramach grupy TurboCare świadczyła usługi już w wielu krajach, m.in. Finlandia, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania, Emiraty Arabskie, RPA, Australia, Malezja, Pakistan.

do góry 
2019 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl