Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta Akcjonariusze
Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna

  EthosEnergy Poland S.A.


KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 1

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2020r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto również uchwały odnośnie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

  1. Fabrizio Fabbri - Przewodniczący
  2. Michael Muse
  3. Dariusz Baron

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY NR 2

W związku z dematerializacją akcji celem uporządkowania dokumentów akcji Spółki, w tym zaktualizowania nazwy Spółki na dokumentach akcji, Zarząd EthosEnergy Poland S.A. działając na podstawie art. 358 § 3 ksh na mocy Uchwały nr 32/2020 z dnia 15 maja 2020 r. unieważnił wszystkie istniejące dokumenty akcji Spółki serii A, B i C i wystawił trzy nowe odcinki zbiorowe akcji serii A, B i C.

Unieważnione odcinki zbiorowe akcji imiennych Spółki obejmują:

  1. akcje serii A od numeru 000 378 811 do numeru 001 647 000
  2. akcje serii B od numeru 000 000 001 do numeru 0015 910 25
  3. akcje serii C od numeru 000 000 001 do numeru 002 323 607.

Nowe trzy odcinki zbiorowe akcji obejmują:

  1. odcinek zbiorowy nr 1 akcji serii A od numeru 0 000 001 do numeru 1 157 450
  2. odcinek zbiorowy nr 1 akcji serii B od numeru 0 000 001 do numeru 0 056 315
  3. odcinek zbiorowy nr 1 akcji serii C od numeru 0 000 001 do numeru 2 323 607.
do góry 
2021 © EthosEnergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl