Global page Strona główna Mapa Serwisu
Kontakt Poczta

Innowacje dla energetyki
Firma Projektowanie Generatory Transformatory Konstrukcje stalowe
Strona główna >Kontakt

  EthosEnergy Poland S.A.


Kontakt

EthosEnergy Poland S.A.
ul. Powstańców Śląskich 85
42-701 Lubliniec

www.ethosenergygroup.pl
ethosenergy@ethosenergygroup.pl

Centrala:
tel. +48 34 357 21 00
fax +48 34 356 35 17

Informacje dodatkowe:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000056279
Kapitał zakładowy 35 373 720,00 PLN
Kapitał wpłacony   35 373 720,00 PLN
NIP 575-00-08-008
NIP UE PL 5750008008
Regon 150058523
Konto: Bank PeKaO S.A.
23 1240 4227 1111 0000 4843 5185

Zarząd i dyrekcja firmy


Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu
Fryderyk Zębik
Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 110
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Fryderyk.Zebik@ethosenergygroup.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych, Członek Zarządu
Bartłomiej Dośpiał 
Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 170
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Barlomiej.Dospial@ethosenergygroup.pl

Dyrektor ds. Produkcji, Członek Zarządu
Janusz Osadnik
Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 155
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Janusz.Osadnik@ethosenergygroup.pl

Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Prokurent
Rafał Maniara
Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 155
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
rafal.maniara@ethosenergygroup.pl

Główny Specjalista
ds. Zarządzania Personelem i Komunikacji, Prokurent
Maria Pyka
Tel. +48 (34) 3572 410 
Fax. +48 (34) 3563 517 
e-mail:
Maria.Pyka@ethosenergygroup.pl

Główny Księgowy, Prokurent
Katarzyna Rudnicka
Tel. +48 (34) 3572 357
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Katarzyna.Rudnicka@ethosenergygroup.pl

Dyrektor Zakładu Generatorów, Prokurent
Damian.Kardas
Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 430
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Damian.Kardas@ethosenergygroup.pl

Dyrektor Zakładu Transformatorów
Jerzy Woś
Tel. sekretariatu +48 (34) 3572 430
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Jerzy.Wos@ethosenergygroup.pl

Dyrektor Zakładu Mechanicznego
Krystian Pradelok
Tel. +48 (34) 3572 485
Fax +48 (34) 3531 460
e-mail:
Krystian.Pradelok@ethosenergygroup.pl

Pełnomocnik
ds. Zarządzania Zintegrowanym Systemem
Tomasz Jasiński;
Tel. +48 (34) 3572 309
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
Tomasz.Jasinski@ethosenergygroup.pl

Inspektor Ochrony Danych
Angelika Polok;
Tel. +48 (34) 3572 198
Tel.kom. +48 696 754 111
Fax +48 (34) 3563 517
e-mail:
iod@ethosenergygroup.pl

Dział Obsługi Rynku Krajowego  
Zakładu Generatorów 
Kierownik
Hubert Czech 
Tel. +48 (34) 3572 373 
Fax. +48 (34) 3563 517 
e-mail:
Hubert.Czech@ethosenergygroup.pl

Dział Obsługi Rynku Zagranicznego  
Zakładu Generatorów 
Główny Specjalista
Bogdan Markewka 
Tel. +48 (34) 3572 218 
Fax. +48 (34) 3563 517 
e-mail:
Bogdan.Markewka@ethosenergygroup.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta
Zakładu Transformatorów
Krzysztof Mucha
Tel. +48 (34) 3572 340
Fax. +48 (34) 3563 517
e-mail:
Krzysztof.Mucha@ethosenergygroup.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta 
Zakładu Mechanicznego
Marek Foks
Tel. +48 (34) 3572 485
Fax. +48 (34) 3531 460
e-mail:
Marek.Foks@ethosenergygroup.pl

Kierownik Działu Zaopatrzenia 
Michał Gruszka 
Tel. +48 (34) 3572 470 
Fax. +48 (34) 3530 766 
e-mail:
Michal.Gruszka@ethosenergygroup.pl

Kierownik Działu Technicznej 
Obsługi Zakładu
Piotr Guzy 
Tel. +48 (34) 3572 420 
Fax. +48 (34) 356 35 17 
e-mail:
Piotr.Guzy@ethosenergygroup.pl

Główny Specjalista 
ds. Rozwoju Produktu i Marketingu
Tomasz Dusza  
Tel. +48 (34) 3572 471 
Fax. +48 (34) 3563 517 
e-mail:
Tomasz.Dusza@ethosenergygroup.pl

Kierownik Działu Informatyki 
Henryk Najgebauer 
Tel. +48 (34) 3572 412 
Fax. +48 (34) 3563 517 
e-mail:
Henryk.Najgebauer@ethosenergygroup.pl

Specjalista ds. marketingu
Bożena Kasperska-Paczek
Tel. +48 (34) 3572 331 
Fax. +48 (34) 3563 517 
e-mail:
Bozena.Kasperska@ethosenergygroup.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY STRONY INTERNETOWEJ

Bożena Kasperska-Paczek
- zawartość merytoryczna, szef projektu
e-mail:
Bozena.Kasperska@ethosenergygroup.pl

Arkadiusz Maliński
- webmaster
e-mail:
webmaster@ethosenergygroup.pl

Romuald Cichos
- autor zdjęć i grafiki
e-mail:
Romuald.Cichos@ethosenergygroup.pl

Adresat:
Twoje imię i nazwisko:
Twój E-mail:
Twój Telefon:
Priorytet:
Temat listu:
Treść listu:
do góry 
2017 © Ethosenergy Poland S.A. info@ethosenergygroup.pl